Zaan Primair

Zaan Primair

Kantoor Zaan Primair
Zaandam 2008-2009

Het kantoor voor Zaan Primair, een Zaanse onderwijsorganisatie voor het basisonderwijs, bevond zich op de verdieping boven een postkantoor. Toen het postkantoor leeg kwam te staan besloot men het erbij te huren op voorwaarde dat het hele pand zowel binnen als buiten ingrijpend verbouwd zou worden. De eigenaar van het pand, de sportschool Basic Fit die op de begane grond een vestiging heeft, was bereid hieraan mee te werken. Wij hebben een plan ontwikkeld voor de kantoorruimtes van Zaan Primair en een renovatie van de hele buitengevel, dus ook het deel waarachter Basic Fit zich bevindt.

Het bestaande gebouw wordt helemaal kaalgepeld tot op het betonskelet. De nieuwe gevel is vlak gedetailleerd en krijgt schaal en diepte door de inzet van grafische middelen. Verdiepingshoge letters vormen op beide straatgevels de woorden ''zaan primair''. De letters geven schaal aan de lange gevelvlakken en het gebouw komt als een object los uit het bouwblok waar het een onderdeel van uitmaakt. Op begane grond niveau zijn op het glas ook woorden aangebracht. Deze beperken de inkijk en geven diepte aan het gevelvlak.

In het interieur vormt kleur een belangrijk ontwerpmiddel. In de vergaderruimte op de begane grond zijn kleurvlakken aangebracht en de kopse kanten van de grote vergadertafel zijn voorzien van verschillende kleuren. Hetzelfde gebeurt met de kasten in de gang boven. Dit heeft als effect dat de ruimte wordt gefragmenteerd . De toegepaste kleuren zijn tevens ontleend aan het bedrijfslogo en ondersteunen de identiteit van de organisatie.

Materialen zijn gekozen vanwege hun openheid en transparentie. Het strekmetaal in de plafonds maakt, zeker daar waar de verlichting boven het plafond is aangebracht, het plafond deels doorzichtig. Veel glazen scheidingswanden zorgen ervoor dat de bedrijfsprocessen zichbaar zijn, hetgeen de interne communicatie bevordert en het mogelijk maakt dat daglicht tot diep in het gebouw doordringt. Het betegelde blok met daarin toilet en lift en de houten balie-trap vormen de vaste elementen binnen deze open ruimtelijke opzet.

Aannemer Horsman Celie Bouw, meubelsmakerswerk Cambiummeubels, grafisch ontwerp Gabrielle van Vilsteren, wandschilderingen en letters op de gevel Johan Groot, fotografie Mark Weemen.

Woning Nieuwendammerdijk

Amsterdam 2020-2024
Café De Klomp

Zaandam 2020-2024
Meerpad

Amsterdam 2018
AMC ENTREEGEBIED

Amsterdam 2017
Huis Smid

Amsterdam 2014
HOUSEWITHAVOID

Amsterdam 2014
Buiksloterham Huis Metz

Amsterdam 2014
  •  
  • 1 of 5
  • >>