Milheeze Noord

Milheeze Noord

Dorpswonen in buurtschappen
Milheeze Noord 2005

De vraag van de Brabandse gemeente Milheeze was om nieuwe dorpsuitbreidingen te plannen in relatie met de cultuurhistorische en de landschappelijke structuur. Dorps wonen is in zwang en de sanering van de landbouw schept mogelijkheden voor een nieuwe invulling van het landelijk gebied. Als casestudy wordt een plan ontwikkeld voor het gebied De Bocht, een voormalig buurtschap waar nog een boerderij is overgebleven. Er is een zestal erven ontworpen. Elk erf bestaat uit een aantal woningen en delen met elkaar een boomgaard, schapenweitje of visvijver. In de architectuur wordt gerefereerd aan grote schuurachtige volumes met een markante dakvorm. Dit is een studie gemaakt in samenwerking met DLA+ landscape architects en Mathieu Derckx.

Woning Nieuwendammerdijk

Amsterdam 2020-2024
Café De Klomp

Zaandam 2020-2024
Meerpad

Amsterdam 2018
AMC ENTREEGEBIED

Amsterdam 2017
Huis Smid

Amsterdam 2014
HOUSEWITHAVOID

Amsterdam 2014
Buiksloterham Huis Metz

Amsterdam 2014
  •  
  • 1 of 5
  • >>