team

Ons bureau bevindt zich in het centrum van Amsterdam en is opgericht in 1996 door Jos Roodbol. Jos Roodbol (1959) studeerde bouwkunde in Delft (1977-1984) en woonde en werkte in Parijs (1982-1983) en Tokio (1984-1986). Wij werken voor particulieren als bedrijven. Om projecten van uiteenlopende schaal te realiseren wordt er samengewerkt met diverse andere disciplines: architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen.

We werken veel voor particulieren. Het moeilijkste is de hoeveelheid keuzes die gemaakt moet worden bij het bouwen of verbouwen van een woning. Ook zijn het vaak mensen die nooit eerder met een architect te maken hebben gehad en het hele proces eigenlijk doodeng vinden. We proberen dan de verschillende mogelijkheden in kaart te brengen en geven aan wanneer er echt knopen doorgehakt moeten worden. Op het eind hoor je soms dat het toch wel een ‘meerwaarde’ heeft, met een architect te werken. Wat dat dan precies is ...? Vraag het onze opdrachtgevers.

Om kennis te maken stellen wij voor dat zij ons eerst een deelopdracht geven. We werken dan een paar dagen aan het project en presenteren onze ideëen aan de opdrachtgever. Klikt het niet dan geven we de opdracht terug. Gaan we door, dan maken we een offerte per fase, zodat duidelijk is wat we leveren en tegen welke prijs. In het algemeen staat het honorarium in relatie tot de totale bouwsom. Soms werken we samen met een aannemer en kunnen we ontwerp en uitvoering voor een van te voren afgesproken bedrag leveren.

Los van alle aanleidingen om tot een ontwerp te komen, budgetten, buren die elkaar het leven zuur maken en gemeentelijke bureaucratie waar elke ontwerp behoedzaam doorheen geloodst moet worden is de enige en unieke verantwoordelijkheid van de architect het vormen van ruimte. Het is mooi wanneer dat lukt. Dat het werk op de bouwplaats, alle voorbereidingen, uiteindelijk tot iets leiden waarvan iedereen onder de indruk is. Dat is veel meer dan het ding dat er staat. Het is de ervaring van de ruimte die gevormd wordt.

Het interessante van het maken van een website is dat je je werk als een tentoonstellingsmaker bekijkt, bepaalde keuzes maakt, zaken weglaat en een verhaal vertelt. Bij ons gaat het om vorm en gevoel, daar moet een samenhang tussen ontstaan. Teveel vorm leidt tot een onleefbare situatie: alles wat te nadrukkelijk is gemaakt gaat gauw vervelen. Te weinig vorm is rommelig en daarom ook niet prettig om in te leven. Het beste zijn dingen die zich aandienen, alsof ze niet ontworpen zijn.

Woning Nieuwendammerdijk

Amsterdam 2020-2024
Café De Klomp

Zaandam 2020-2024
Meerpad

Amsterdam 2018
AMC ENTREEGEBIED

Amsterdam 2017
Huis Smid

Amsterdam 2014
HOUSEWITHAVOID

Amsterdam 2014
Buiksloterham Huis Metz

Amsterdam 2014
  •  
  • 1 of 5
  • >>